KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna
E-mail Print PDF

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków

tel. (12) 617 5232

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itAKTUALNOŚCI

2017-05-17

Kolejny grant NCN przyznany doktorantce naszej Katedry „Czy jednostka Leszczyńca jest reliktem dolnopaleozoicznej skorupy oceanicznej w zachodnich Sudetach?”
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/354079-pl.pdf

Z takim zagadnieniem zmierzy się doktorantka dr hab. inż. Jarosława Majki, mgr inż. Maria Młynarska wraz z opiekunem naukowym projektu, profesorem Stanisławem Mazurem z PAN.

MM_prel_2017


2017-03-15

Doktorantka z naszej Katedry mgr inż. Paulina Maziarz została wyróżniona w konkursie Student Travel Award, organizowanym przez The Clay Minerals Society. Nagroda ta umożliwia uczestnictwo w corocznym spotkaniu - 54rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, które odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Edmonton w Kanadzie. (http://www.cms2017.com/).

Tegoroczne spotkanie dedykowane jest tematyce „Living Clays. From nanoscale interactions to incorporation in everyday life” Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań będące efektem wspólnej pracy doktorantki oraz jej promotora dr hab. inż. Jakuba Matusika. Nagrodzony praca badawcza nosi tytuł „The LDH-based magnetic nanocomposites for the removal of As(V) and Mo(VI) anionic species”.

 

PM_1 logo


2016-12-14

Sukces Doktorantki i Magistranta Katedry!

 Doktorantka Karolina Kośmińska i magistrant Karol Faehnrich zostali nagrodzeni stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, na rok akademicki 2016/2017.

http://www.agh.edu.pl/info/article/znamy-stypendystow-ministra/

Karolina w bieżącym semestrze realizuje swoje badania na uczelni amerykańskiej Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY) pod opieką profesora Franka Spear'a w ramach stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award.


2016-12-09

Sukces Pracowników Katedry w konkursie TANGO 2!

W dniu 8 grudnia 2016 roku ogłoszono wyniki drugiego konkursu programu Tango 2. Jest to wspólna incjatywa agencji ministerstwa: NCN i NCBR, mająca na celu wprowadzenie na rynek technologii i produktów z różnych dziedzin nauki.

Wśród finansowanych projektów znalazł się projekt zaproponowany przez pracowników KMPiG pt.
Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych

Jego autorami są:

dr hab. inż. Jakub Matusik (Kierownik projektu)
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH (Główny wykonawca)

Więcej informacji


Water_clean


 
2016-11-15

Kolejny sukces Pracowników Katedry!

W projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, których wyniki ogłoszono w dniu 14 listopada 2016 roku finansowanie otrzymali pracownicy Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii:

dr inż. Justyna Topolska

Projekt SONATA 11: Eksperymentalne wyznaczenie zmian w strukturze krystalograficznej i składzie pierwiastkowym ludzkiego szkliwa zębowego, zachodzących na skutek asymilacji jonów wybranych metali wchodzących w skład aparatów ortodontycznych.

mgr inż. Paulina Maziarz

Projekt PRELUDIUM 11: Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separacji wybranych jonów nieorganicznych.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI


 Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj