KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mineralogia Stosowana z Gemmologią

E-mail Print PDF

Kształcenie w ramach specjalności zapewnia słuchaczom nabycie ogólnej i praktycznej wiedzy w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych metod badań minerałów i skał oraz zasad poszukiwań i wykorzystania złóż i surowców mineralnych. Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotów podstawowych: mineralogii, geochemii, petrologii, jak również pozwala na zgłębienie wiedzy o fizykochemię ciała stałego, krystalografię, geochronologię czy gemmologię. Uczy praktycznego wykorzystania minerałów i surowców mineralnych, sposobów modyfikacji ich własności, zapoznaje z zasadami racjonalnej gospodarki zasobami środowiska oraz wykorzystaniem surowców towarzyszących i odpadów. Przygotowuje do posługiwania się nowoczesnymi instrumentalnymi metodami analiz fazowych i chemicznych (mikroskopia optyczna i elektronowa, analiza w mikroobszarze, dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia w podczerwieni, atomowa spektroskopia absorpcyjna) oraz komputerowym przetwarzaniem i interpretacją danych. Umiejętność wykorzystania wielu metod badawczych daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy nie tylko w tradycyjnych dziedzinach związanych z naukami o Ziemi, ale także w takich działach, jak inżynieria mineralna oraz technologie tworzyw mineralnych, rekultywacja obszarów skażonych, wykorzystanie złóż antropogenicznych, biomineralogia, gemmologia, konserwacja zabytków, archeologia i inne nowoczesne i szybko rozwijające się gałęzie gospodarki. Absolwent specjalności Mineralogia Stosowana z Gemmologią jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu dziedzinach nauki i gospodarki związanych z naukami o Ziemi, nowymi technologiami tworzyw mineralnych, wykorzystaniem surowców mineralnych II generacji, gemmologią, biomineralogią (dającej szansę współpracy z medycyną) oraz innymi dyscyplinami wykorzystującymi metody badawcze właściwe mineralogii i geochemii (archeologia, konserwacja zabytków, rekultywacja obszarów skażonych).


Studenci specjalności Mineralogia Stosowana z Gemmologią studiują następujące przedmioty specjalnościowe: (więcej informacji)


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj