KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Elementy przeróbki mineralnej

E-mail Print PDF


  • Przeróbka surowców mineralnych jest kluczowym krokiem przygotowującym materiał mineralny do określonych aplikacji przemysłowych.
  • W zależności od jego typu obejmować może takie procesy fizyczne jak kruszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, czy mielenie. Często prowadzone są czynności mające na celu wydzielenie określonych frakcji mineralnych poprzez sedymentację oraz wykorzystanie hydrocyklonów. 

  • Istotnym elementem przeróbki surowców jest kontrola rozkładu granulometrycznego otrzymanego materiału i ocena skuteczności technologicznej każdego z procesów przeróbki fizycznej. 

  • Przeróbka w inżynierii mineralnej obejmuje też procesy flotacji rud metali nieżelaznych, odsiarczanie miału węglowego, czy separację magnetyczną minerałów silnie i słabo magnetycznych. 

  • Cykl zajęć umożliwi zapoznanie się ze stosowanymi w zakładach przeróbki surowców mineralnych wybranymi schematami technologicznymi.


elem_przer

Od surowca do gotowego produktu...

 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj