KubaM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gemmologia stosowana

E-mail Print PDF


 • Gemmologia (łac. gemma – kamień szlachetny) jest dyscypliną nauki, zajmującą się kamieniami jubilerskimi: szlachetnymi i ozdobnymi, która stosunkowo niedawno została wyodrębniona z mineralogii. Jej zadaniami są m.in. prace poszukiwawcze, identyfikacja i wycena kamieni jubilerskich, rozwijanie metod diagnostycznych oraz unifikacja nazw i pojęć stosowanych w jubilerstwie.

 • Obecnie gemmologia powiązuje nauki mineralogiczne, ścisłe (fizyka, chemia), a nawet humanistyczne (historia, archeologia).

 • Dynamiczny rozwój gemmologii, który rozpoczął się w drugiej połowie XX w., jest ściśle powiązany z rozwojem nauk ścisłych, między innymi fizyki. Wraz z pojawianiem się najnowszych technologii pojawiają się również znaczne ilości doskonałych kamieni syntetycznych oraz imitacji, które coraz trudniej odróżnić od kamieni naturalnych. Wyrasta stąd potrzeba rozwijania metod opisu i identyfikacji kamieni, poszerza się więc warsztat pracy gemmologa oraz zakres wiedzy, którą powinien posiąść. 

 • Obecnie gemmolog powinien znać i potrafić korzystać z metod badawczych z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, mineralogii, petrografii, czy zoologii. Równie istotna jest umiejętność korzystania z technik komputerowych, programów wspomagających identyfikację kamieni jubilerskich. 

 • Wyposażenie współczesnej pracowni gemmologicznej to przede wszystkim tradycyjne przyrządy (lupa, lupa binokularna, mikroskop imersjny, refraktometr, elektrotestery), ale coraz częściej zachodzi potrzeba sięgnięcia do nowoczesnej aparatury (mikroskop elektronowy, mikrosonda elektronowa, spektrometr ramanowski).


Gemm_1  Gemm_5

Przekroje turmalinów arbuzowych (po lewej) i opal (po prawej).


 • Studenci kierunków geologicznych posiadają wszechstronną wiedzę m.in. z dziedziny mineralogii, są dobrze przygotowani do prac badawczych oraz znają różnorodne metody badań minerałów oraz skał, spełniają więc warunki by stać się specjalistami w dziedzinie gemmologii.

 • Podczas zajęć z gemmologii, prowadzonych na specjalności inżynieria mineralna, studenci poznają zarówno w teorii jak i w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody diagnostyki, opisu i wyceny kamieni jubilerskich. 

 • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w laboratorium gemmologicznym działającym przy Katedrze, gdzie studenci stosują w praktyce specjalistyczną aparaturę do opisu podstawowych cech kamieni jubilerskich: masy, szlifu, barwy i czystości oraz poznają procedurę ich wyceny. Badania te obejmują opis cech optycznych (współczynnik załamania światła, pleochroizm, kierunki osi optycznych), cech strukturalnych i defektów struktury, ilości i rodzaju inkluzji, ocenę szlifu (proporcji, dokładności wykonania, uszkodzenia szlifu).

  Gemm_3   Gemm_4   

Gemm_2
Laboratorium gemmologiczne Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH.


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj