KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Inżynieria odpadów mineralnych

E-mail Print PDF


  • Inżynieria Odpadów Mineralnych sięga do podstaw współczesnej energetyki zawodowej.
  • Opisuje technologie stosowane obecnie w Polsce w zakładach produkujących energię elektryczną ze spalania paliw kopalnych, głównie węgla kamiennego i brunatnego. 
  • Omawiane są metody minimalizacji negatywnego oddziaływania elektrowni na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem atmosfery. 
  • Studenci poznają techniki oczyszczania gazów powstających wskutek spalania węgla, a także szczegółowo badają efekty tych zabiegów - popioły lotne. 
  • Pokazywane są zależności pomiędzy składem węgla, a wynikającym z tego składem popiołów i koniecznym do zastosowania rodzajem technologii oczyszczania spalin. 
  • Analizowane są zmiany fazowe i mineralogiczne towarzyszące obróbce termicznej węgla. Poparte jest to poznaniem wybranych technik analitycznych, z naciskiem głównie na dyfrakcję promieni rentgenowskich.

Odpady_1    Odpady_4

Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie.


Odpady_2

Popiół lotny (mikrofotografie elektronowe - SEM).


Odpady_3

Schemat pieca fluidalnego.


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj