KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Katalizatory mineralne

E-mail Print PDF


  • Zajęcia wykładowe z przedmiotu dostarczą wiedzę na temat procesu katalizy i jego mechanizmów, struktury wybranych katalizatorów oraz ich zastosowań w przemyśle i ochronie środowiska.
  • Zajęcia laboratoryjne pozwolą studentom przeprowadzić syntezę nośników katalizatorów (podpieranego montmorillonitu, hydrotalkitów) oraz dokonana zostanie ich charakterystyka z użyciem instrumentalnych metod analitycznych (XRD, IR, adsorpcja/desorpcja N2, DTA-TG).
  • Dla wybranych układów przetestowana zostanie aktywność katalityczna dla wybranych reakcji.

  • W przemyśle ponad 90% wszystkich procesów przebiega w obecności katalizatorów. Stosowane są one, aby zwiększyć szybkość przebiegu reakcji chemicznych. Ponadto, umożliwiają prowadzenie procesów w niższych temperaturach co obniża koszty produkcji. Istotną cechą katalizatorów jest również możliwość sterowania dzięki nim ścieżką reakcyjną tj. w zależności od katalizatora możemy otrzymać inny produkt reakcji.

Kat_1
Wpływ katalizatora na reakcję chemiczną.


  • Spośród minerałów do otrzymywania katalizatorów, bądź nośników katalizatorów stosuje się z powodzeniem minerały ilaste (głównie z grup smektytów) oraz sysntetyczne hydrotalkity.
  • Nośniki katalizatorów często stanowią mezoporowate struktury krzemionkowe typu MCM-41, czy SBA-15.
Kat_2 Kat_3

Porowata struktura krzemionkowa z cząsteczkami metaloporfiryny (po lewej) i materiał SBA-15 (po prawej).


  • Montomorillonit z grupy smektytu posłużyć może do otrzymywania materiału podpieranego (PILC - pillared clay), gdzie w miejsce kationów międzypakietowych wprowadza się podpórki zbudowane z tlenków metali np. Al2O3, TiO2, czy ZrO2. Taki materiał jest dotowany metali aktywnymi katalitycznie np. Cr, V, Cu, Fe. Taka modyfikacja pozwala wykorzystać smektyt w procesach prowadzoncych w wysokich temperaturach.

Kat_4
Struktura katalizatora na bazie montomorillonitu z podpórkami tytanowymi dotowanego wanadem w reakcji deNOx.


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj