Inżynieria Mineralna (IŚ)

Print

Logo_www

 
Absolwent specjalności Inżynieria Mineralna
:
 
Studenci specjalności Inżynieria Mineralna studiują przedmioty zgodnie z syllabusem ->> (więcej informacji).


Biomineralogia Geomikrobiologia Gemmologia
Sorbenty_min Katalizatory Min_nano
Chemia_org Instrumen_metod_anal Elemen_kryst
Ochrona zabytkow Inz_odp_min Elementy przerobki