KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ocena Stanu Środowiska

E-mail Print PDF

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy badawczej w zakresie oceny stanu środowiska, zarówno kompleksowej jak i dotyczącej poszczególnych jego elementów. Posiada podstawową wiedzę z zakresu oceny stanu atmosfery, wód, gleb i gruntów, a także sposobów ich monitoringu i ochrony. Znane mu są również zasady gospodarki odpadami, zarówno mineralnymi ja i komunalnymi, oraz z racji podstawowego wykształcenia, ochrony zasobów kopalin. Dysponuje niezbędną ilością wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, zasad gospodarki środowiskiem i sporządzania dokumentacji oraz obowiązujących aktów prawnych.

Posiada specjalistyczną wiedzę o zanieczyszczeniach wprowadzanych do środowiska, aktach prawnych wyznaczających sposoby oceny stanu jego poszczególnych elementów oraz zasadach interpretacji wyników badań. Pozwala to na projektowanie kompleksowych badań, weryfikację prawidłowości prac bieżących oraz ocenę uzyskiwanych wyników.

Posiada praktyczną wiedzę w zakresie organizacji sieci pomiarowych oraz stosowania właściwych technik poboru prób do badań. Dysponuje wiedzą praktyczną z zakresu podstawowych badań laboratoryjnych oraz manualnych i instrumentalnych metod analitycznych, co pozwala na merytoryczną ocenę uzyskiwanych wyników a także optymalizację programów badawczych. Posiada podstawowe umiejętności komputerowego opracowania wyników badań.

Wszystko to stwarza z absolwenta tej specjalności bardzo dobrego kandydata do podjęcia pracy w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w urzędach różnego szczebla, zwłaszcza na stanowiskach związanych z kontrolą lub przetwarzaniem danych środowiskowych oraz danych dotyczących korzystania ze środowiska. Może się ubiegać o zatrudnienie w laboratoriach wykonujących pomiary i analizy środowiskowe, działach ochrony środowiska i laboratoriach zakładów przemysłowych. Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i warsztatowo do podjęcia samodzielnej pracy badawczej – np. w ramach studiów III-go stopnia (doktoranckich).


Studenci specjalności
Ocena stanu środowiska studiują następujące przedmioty specjalnościowe: (więcej informacji)


 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj