KubaM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

E-mail Print PDF

MManecki

 

 Profesor nadzwyczajny

 

Kontakt:

pokój 24, tel. (12) 617 2374

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www


 

CV

Publikacje

Dydaktyka


Problematyka naukowa 

 • Dyscypliny naukowe: geochemia, mineralogia, ochrona środowiska.
 • Geochronologia  i termochronologia - datowanie epizodów metamorficznych przy użyciu metody U-Th-Pb w monacytach oraz metody Ar-Ar  w komplesach metamorficznych Spitsbergenu i w Sudetach.
 • Geotermobarometria i rekonstrukcja warunków metamorfizmu skał metamorficznych Spitsbergenu i Sudetów.
 • Krystalochemia apatytów ołowiowych: synteza, charakterystyka mineralogiczna, określenie zakresu trwałości termodynamicznej, mechanizm, zakres i rola anionowych podstawień izomorficznych arsenianów i wanadanów za fosforany w apatytach-Pb,  aplikacje w procedurach stosowanych w ochronie środowiska.
 • Metody in-situ immobilizacji skażeń Pb w glebach i ściekach przy użyciu fosforanów: mechanizmy reakcji, rola epitaksji w krystalizacji piromorfitu, wpływ obecności As, zastosowanie nawozów rolniczych, rola mikroorganizmów i produktów ich metabolizmu. 
 • Geomikrobiologia młodych gleb na Spitsbergenie: rola mikroorganizmów w przemianach na powierzchni minerałów i w procesach glebotwórczych na obszarach polarnych odsłaniających się spod cofających się lodowców w wyniku globalnego ocieplania się klimatu.
 • Zastosowania nowoczesnych technik mikroskopii wysokiej rozdzielczości w mineralogii: mikroskopia sił atomowych AFM, skaningowa mikroskopia elektronowa SEM, mikrosonda elektronowa.

Curriculum Vitae


Stopnie i tytuły naukowe

 • 1985 - mgr inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (mineralogia stosowana)
 • 1989 - mgr - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (chemia nieorganiczna)
 • 1999 - dr - Department of Geology, Kent State University, Ohio, USA (mineral-water interaction)
 • 2009 - dr hab. inż. - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochony Środowiska AGH

Stanowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

 • Technik, 1986-1987
 • Asystent, 1987-1999
 • Adiunkt, 1999-2010
 • Profesor nadzwyczajny AGH, 2010-aktualnie

Wyróżnienia i nagrody
 • 1997 - Nagroda Naukowa, Water Resources Research Institute, Kent State University

 • 1991 - Nagroda Rektora AGH za działalność naukową


Organizacje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999-aktualnie
 • Mineralogical Society of America, 1996-aktualnie

 Publikacje


 icon_pub_bg_agh

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia
 • Chemia - I rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Geochemia - III rok studiów inżynierskich (WGGiOŚ)
 • Geochemia szczegółowa - I rok studiów magisterskich (WGGiOŚ)
 • Geochemia procesów minerało- i skałotwórczych - fakultet (WGGiOŚ)
 • Modern Geochemistry - fakultet (WGGiOŚ)

 

Language version

ver_pol

ver_eng

Facebook

face_logo

Konferencja Sorbenty Mineralne 2017

Logo na homepage

ICYG Conference 2017

Logo ICYG

Studia podyplomowe

LogoStudiap

Szukaj