KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sylwetka absolwenta
E-mail Print PDF
Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych
Absolwent studiów będzie dysponował praktyczną wiedzą dotyczącą zastosowań nowoczesnych metod analitycznych wykorzystywanych do prowadzenia powszechnie stosowanych badań minerałów i skał zarówno podstawowych jak i zaawansowanych. Uczestnik studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu metodyki badań standardowo stosowanej w placówkach, gdzie prowadzone są badania z zakresu geologii podstawowej, mineralogii i petrografii oraz geologii inżynierskiej. Absolwenci uzyskają wiedzę, która umożliwi poprawny wybór odpowiedniej metody analitycznej, prawidłowe przygotowanie próbek, optymalne zaplanowanie przebiegu badań, w tym dobór analiz i eksperymentów laboratoryjnych w zależności od postawionego problemu lub charakteru realizowanego projektu inżynierskiego. Poprzez integrowanie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi z praktyczną wiedzą analityczną absolwenci będą potrafili interpretować otrzymane wyniki oraz wyciągać poprawne wnioski. Uczestnicy będą też potrafili profesjonalnie przygotować pisemne opracowanie naukowe oraz prezentację ustną będące rozwiązaniem złożonych problemów inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi.

Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone zostanie świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.