KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tematyka i program
E-mail Print PDF
Instrumentalne metody badań minerałów i skał

Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:
2 semestry od dnia 1.10.2016 do dnia 30.09.2017


Cel studiów podyplomowych:
Tematyka prezentowana w trakcie zajęć ma na celu dostarczenie i uaktualnienie wiedzy na temat współczesnych metod badań minerałów i skał. Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne studenci zapoznają się z metodami badań wybranych właściwości fizykochemicznych (laboratoria z metod badań: mikroskopia optyczna, mikroskopia elektronowa SEM i TEM, fluorescencja rentgenowska XRF, dyfraktometria rentgenowska XRD, spektrometria absorpcyjna w podczerwieni FTIR, spektroskopia Ramana, spektrometria mas, analiza termiczna, analiza powierzchni właściwej i mikroporowatości BET) i metodami badań wybranych właściwości mechanicznych pod kątem zasady działania, preparatyki i praktycznych zastosowań oraz ograniczeń.


Zakres tematyczny:
W skład zajęć prowadzonych w ramach studiów wchodzą: wykłady, laboratoria i zajęcia projektowe. Program studiów obejmować będzie trzy części tematyczne omówione w przeciągu dwóch semestrów, w obrębie których podjęte zostaną następujące zagadnienia:

I. Wybrane techniki instrumentalne.
1. Mikroskopia optyczna.
2. Mikroskopia elektronowa SEM TEM EDS EBSD.
3. Mikrosonda elektronowa EMP.
4. Fluorescencja rentgenowska XRF.
5. Dyfraktometria rentgenowska XRD.
6. Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni FTIR.
7. Spektroskopia Ramana.
8. Analiza termiczna.
9. Analiza powierzchni właściwej i mikroporowatości BET.
10. Spektrometria masowa.
 
II. Wybrane aplikacje i metody specjalne.
            1. Wybrane metody rozdzielania minerałów.
            2. Metody badań minerałów ilastych.
            3. Badania wybranych własności mechanicznych i technicznych skał.
            4. Wybrane metody gemmologiczne i jubilerskie.
            5. Wybrane metody oznaczania wieku bezwzględnego.
            6. Wybrane techniki mineralogii eksperymentalnej.
            7. Wykłady monograficzne z aplikacji interdyscyplinarnych.
 
III. Metody profesjonalnego opracowania i prezentacji wyników w naukach o Ziemi.
            1. Redakcja i edycja manuskryptu publikacji i raportu z badań. Redakcja aplikacji
grantowych. Prawa autorskie.
            2. Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji wyników.