KubaM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Warunki rekrutacji
E-mail Print PDF
Do kogo studia podyplomowe są adresowane:
Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności, mineralogów, geologów i technologów, osób zajmujących się analityką ciała stałego, kontrolą jakości, wykonywaniem i zlecaniem ekspertyz, oznaczaniem i identyfikacją substancji, ochroną środowiska i zagadnieniami pokrewnymi. Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych związanych z analizą techniczną, materiałoznawstwem, analizą minerałów i skał. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów II stopnia kierunków górniczych i geologicznych.

Termin zgłoszeń: 15.05.2016 - 1.07.2016 oraz 1.09.2016 - 15.09.2016
Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dowód wniesienia opłaty za studia (pierwsza rata do dnia 20 września 2016 r.)

 
Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (preferencyjnie).
Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  
Liczba miejsc: 30 osób

 
Opłata za semestr: 2 050 zł
Opłata za całość studiów: 4 100 zł